ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมอธิษฐานจิตน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี พระครูสิริธรรมาภิรัต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 20 รูป สวดพระพุทธมนต์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา 07.00 น. ณ โถงกลางชั้นล่าง อาคารไทยบุรี

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ จากนั้น พระครูสิริธรรมาภิรัต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมพระภิกษุทั้ง 20 รูป ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จากนั้นเป็นการสัมโมทนียกถาและนำเจริญจิตภาวนาโดยพระครูสิริธรรมาภิรัตและพระสงฆ์สวดให้พรก่อนเสร็จพิธี

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว
ภาพ โดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา , ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP