ประธานสโมสรนครศรีธรรมราช ยูนิตี้พร้อมคณะเข้าพบอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์