ข่าวเด่น

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เตือนประชาชนระวังโรคและอันตรายที่มากับน้ำท่วมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมาว่า สืบเนื่องจากสภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของภาคใต้ในขณะนี้ ทำให้สภาพการดำรงชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป มีความเสี่ยงจากโรคต่างๆที่มากับน้ำท่วมและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยคำแนะนำเบื้องต้นในการป้องกันโรคเช่น โรคท้องร่วงสามารถป้องกันได้โดยการดื่มน้ำสะอาดบรรจุขวดปิดสนิทหรือต้มน้ำให้สุกก่อนดื่ม รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ถ้าเป็นอาหารสำเร็จรูป เช่น อาหารกระป๋อง ควรตรวจดูวันหมดอายุ และล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง

นอกจากนี้ไม่ควรถ่ายอุจจาระลงน้ำ ควรถ่ายในส้วมหรือถ่ายในถุงพลาสติกแล้วโรยปูนขาวและมัดปากถุงให้แน่นรอการกำจัดต่อไป ไม่ควรทิ้งขยะลงน้ำ ควรเก็บรวบรวมลงถุงพลาสติกเพื่อรอการกำจัดหลังน้ำลด ส่วนโรคฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้าหรือโรคอื่นๆที่มากับน้ำท่วมนั้น ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ หากจำเป็นควรสวมรองเท้าบู๊ท และห้ามไม่ให้เด็กลงเล่นน้ำที่ท่วมขัง เพราะนอกจากอันตรายจากการจมน้ำแล้ว ยังมีความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำที่ท่วมขัง

อย่างไรก็ตามให้เฝ้าระวังสัตว์มีพิษต่างๆที่มากับน้ำ และหากเกิดน้ำท่วมในบ้าน ควรปลดคัทเอาท์ทันทีเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานพาหนะสัญจรบริเวณที่มีน้ำไหลเชี่ยว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและมีการติดตามการพยากรณ์อากาศ และข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันอย่างใกล้ชิดด้วย

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP