ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม

 

 


            ตามที่มหาวิทยาลัยวลักษณ์มีนโยบายเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายให้ส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ หน่วยพัฒนาองค์กร ดำเนินการขอรับบริจาคเงิน เครื่องอุปโภค บริโภค จากประชาคมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งส่วนประชาสัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทั่วไป และร่วมกับนักศึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ ได้ร่วมเดินรณรงค์ขอรับบริจาค ณ ตลาดเปิดท้ายหมอจวน อำเภอท่าศาลา สี่แยกท่าวัง ตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์ ตลาดเปิดท้ายท่าเรียน หัวอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับยอดเงินบริจาครวม จำนวน 101,900 บาท และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สมทบ อีกจำนวน 30,000 บาท รวมยอดเงิน 131,900 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ยอดเงินบริจาคดังกล่าว ได้มอบให้สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ผลิตยารักษาน้ำกัดเท้า จำนวน 20,000 บาท สำหรับยอดเงินที่เหลือ จะนำไปบริจาคร่วมกับ ครอบครัวข่าว 3 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 54 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554

โอกาสนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว และขอให้กุศลกรรมของท่านในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน และขอให้ประเทศไทยรอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้


TOP