แถลงการณ์ การชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ถูกพาดพิงกรณีโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ฯ