ข่าวเด่น

ทีมแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ให้บริการทางด้านสุขภาพพระธุดงค์เดินทางเผยแพร่ธรรมถวายเป็นพระราชกุศล กว่า 600 รูปเมื่อวันที่ 4-5 ธันวาคม 2559 ที่วัดโรงเหล็ก และวัดเปียน อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ทีมแพทย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ดร.นพ.ปรัชญะพันธ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ อาจารย์ นพ. วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี อาจารย์ นพ.ธารินทร์ เพ็ญวรรณ พร้อมด้วยทีมจิตอาสา นำโดยนายแพทย์รังสิต ทองสมัคร พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ จาก รพ.มหาราช รพ.นบพิตำลงพื้นที่ให้บริการดูแลสุขภาพแก่พระธุดงค์กว่า 600 รูป ซึ่งจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีกำหนดเดินทางจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารไปยังวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร และท้องสนามหลวงต่อไป

คณะสงฆ์จากภาคอีสานจำนวน 600 กว่ารูป นำโดยพระอาจารย์จรัญ อนงฺคโณ เจ้าอาวาสวัดดงก้าวกัลยาราม ประธานสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดงยาง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเริ่มต้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และได้จาริกธุดงค์ไปประกอบพิธีสมโภชจาริกพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร." และพระนามาภิไธยย่อ "สก." ที่น้ำตกพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา หลังจากนั้นจึงจาริกไปร่วมสวดมนต์ทำวัตรปฏิบัติบูชา ณ วังปลาแงะริมธารพรหมโลก เชิงเขาหลวง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 ได้จาริกไปที่วัดโรงเหล็กและพำนักปฏิบัติธรรม 1 คืน และวันที่5ธันวาคม 2559 ที่วัดเปียน อ.นบพิตำ ทางทีมแพทย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และทีมจิตอาสาได้ถวายการดูแลบริการทางการแพทย์ ดูแลรักษาพยาบาล รวมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เนื่องจากพระธุดงค์ได้เผชิญกับฝนหนักและภาวะน้ำท่วมจึงส่งผลต่อสุขภาพและการเจ็บป่วย
ทั้งนี้พระธุดงค์มีเป้าหมายต่อไปคือการจาริกธุดงค์ไปยัง อ.กาญจนดิษณ์ จ.สุราษฎร์ธานี หลังจากนั้นจะธุดงค์ต่อไปยังวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐมและจาริกธุดงค์ต่อไปไปปฏิบัติบูชาเนสัชชิกธุดงค์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ตามลำดับต่อไป

ประมวลภาพ

ขอบคุณภาพจาก นายแพทย์รังสิต ทองสมัคร , Angkana Abele

TOP