ข่าวเด่น

ท่องเที่ยว ‘วลัยลักษณ์’ ลงนาม 33 สถานประกอบการบนเกาะสมุย ส่งนักศึกษาฝึก WBLสาขาอุตสากรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือกับ 33 สถานประกอบการบนเกาะสมุย ส่ง 98 นักศึกษาลงไปฝึกปฏิบัติ Work-Based Learning (WBL) พร้อมดึง 6 มหา’ลัยภาคใต้ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการรองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ตนได้ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน (Work-Based Learning-WBL) ร่วมกับผู้บริหารโรงแรม บริษัททัวร์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บนเกาะสมุย รวมทั้งสิ้น 33 สถานประกอบการ เพื่อส่งนักศึกษาฝึกการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากสำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรการท่องเที่ยวจำนวน 98 คน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ห้องประชุม Nora Conferrence Centre โรงแรม Nora Buri Resort & Spa อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และบัณฑิตมีความรู้ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะสามารถทำงานได้ทันที สำนักวิชาการจัดการจึงมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โดยการนำการเรียนการสอนที่เรียกว่า Work-Based Learning หรือการเรียนโดยใช้การทำงานเป็นฐาน มาใช้สำหรับนักศึกษาในสำนักวิชาการจัดการ พร้อมทั้งร่วมมือกับสถานประกอบการต่างๆ ในลักษณะ Community Engagement ในการร่วมกันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง

โครงการการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐานของสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มีการดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 โดยมีสถานประกอบการทั้งโรงแรม บริษัททัวร์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บนเกาะสมุย เข้าร่วมโครงการ เริ่มต้นเพียง 16 แห่ง และเพิ่มเป็น 33 แห่ง ในปีนี้ ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่ดีมาก ที่สำคัญในปีนี้ยังมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายที่จะดำเนินงานโครงการการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐานร่วมกับม.วลัยลักษณ์ จำนวน 6 สถาบัน ประกอบด้วย ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยชุมชนพังงา ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตขนอม และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

“วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือเราต้องการให้นักศึกษาได้ค้นหาตัวเองให้เจอและกลับไปพัฒนาตนเอง รวมถึงการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพให้กับสถานประกอบการบนเกาะสมุย พร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆ ร่วมกันในอนาคตด้วย ซึ่งหลังจากนำการจัดการเรียนการสอนแบบ Work-Based Learning ทำให้ความสมบูรณ์ในการจัดการศึกษาก้าวล้ำนำยุคไปอย่างมาก นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถและพร้อมทำงานอย่างที่สุด” รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก กล่าว

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP