ท่องเที่ยว ‘วลัยลักษณ์’ ลงนาม 33 สถานประกอบการบนเกาะสมุย ส่งนักศึกษาฝึก WBL