ข่าวเด่น

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ร่วมกับสภานักศึกษา ชมรมประดู่อาสาพยาบาล ชมรมวิทยุสมัครเล่นและบรรเทาสาธารณภัย และนักศึกษาอาสาสมัครเดินทางไปมอบอาหาร 500 ห่อ และถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัย ถนนถูกน้ำป่าตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้ เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2559 ณ หมู่ที่ 3 บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 8 บ้านทับน้ำเต้า และ หมู่ที่ 10 บ้านคลองอ้น ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากสโมสรโรตารี และชมรมนครออฟโรดสนับสนุนยานพาหนะในการเดินทางเข้าพื้นที่ มีประชาชนได้รับความช่วยเหลือประมาณ 250 ครัวเรือน จำนวนกว่า 500 คน

ทั้งนี้ ส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษาได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยรับบริจาคอาหารและสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย นอกจากนี้ ยังรับสมัครนักศึกษาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือหน่วยงานจัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายประชาชน ตลอดจนกิจกรรมอาสาสมัครอื่นๆที่หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิต่างๆ ขอความสนับสนุนมา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาออกไปช่วยเหลือสังคม เสริมสร้างจิตสาธารณะ สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์อีกด้วย

ประมวลภาพ

TOP