ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานถวายสังฆทานแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2559ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับนักศึกษาสำนักสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัดได้ร่วมกันจัดงาน ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่อาจารย์ใหญ่ เพื่อระลึกถึงพระคุณและการเสียสละร่างกายเพื่อการศึกษา ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี ร่วมกับนายแพทย์จรัส จันทร์ตระกูล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่่ายศูนย์การแพทย์ และมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยมี อาจารย์ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมทั้งอาจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และในงานมีญาติอาจารย์ใหญ่ นักศึกษากายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่และบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ในมหาลัยและบุคคลภายนอกมาเข้าร่วมประมาณ 200 คน ซึ่งในงานทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่จะจัดขึ้นทุกปี หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์เสร็จสิ้น และหลังจากทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็จะส่งร่างอาจารย์ใหญ่กลับไปที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อที่รอกำหนดการเข้าร่วม งานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ต่อไปในช่วงเดือน พฤษภาคม ของทุกปี ทั้งนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ขอให้ผลบุญที่ท่านทำร่วมกันในครั้งนี้ จงประสพความสุขความสำเร็จ ทุกๆ ท่านเทอญ

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://-

TOP