ประกาศรับสมัคร "นักวิจัย" ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพฯ