ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์