ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนด้านการพัฒนาศักยภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนเบญจมราชูทิศกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วม กว่า 50 คน ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ พร้อมคณบดีและผู้แทน ทั้ง 12 สำนักวิชา ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นำโดย อาจารย์ภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และอาจารย์ภูตินันท์ เฮ้งศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านยุทธศาสตร์แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในอนาคตอย่างรอบด้านและร่วมรับฟังข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศจาก อาจารย์ภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จากนั้นคณบดีทั้ง 12 สำนักวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำเสนอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่คณะของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นำไปแนะแนวให้แก่นักเรียนต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย น.ส.ชลธิชา ปานแก้ว

TOP