คณะข้าราชการ และผู้นำชุมชนอำเภอท่าศาลา เข้าพบอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์