ข่าวทั่วไป

คณะข้าราชการ และผู้นำชุมชนอำเภอท่าศาลา เข้าพบอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์คณะข้าราชการ และผู้นำชุมชนอำเภอท่าศาลา ประกอบด้วย นายกรีฑา วีรพงศ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นายนิคม คงทน อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว นายฤทธิรณ บุญฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านในเทศบาลและนายพยูร มาลา เข้าพบปะพูดคุยกับ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถึงแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องรับรองสภา อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

TOP