กำหนดการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยประจำห้องปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์