ข่าวสุขภาพและกีฬา

ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขัน รายการ IKKIE -Victor CUP 2016ชมรมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน รายการ IKKIE -Victor CUP 2016 ณ IKKie Arena Suratthani ซึ่งมีชมรมและสโมสรต่างๆ ในภาคใต้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยการแข่งขันทั้งหมดมี 6 ประเภท แต่ละประเภทมีทั้งหมด 32 คู่ โดยชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 8 คู่ สามารถคว้ารางวัลมาได้สองประเภท คือ

1) ชนะเลิศ รุ่นชายคู่ มือ P+ คือ นายยุทธชัย ฮารีบิน และ นายวิวัฒน์ ทองสุวรรณ

2) รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นชายคู่อายุรวมกัน 90 ปี คือ อาจารย์นรากร สุวรรณโชติ

ประมวลภาพ

TOP