ข่าวเด่น

เด็กนิเทศ ม.วลัยลักษณ์ เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายประกวด KFC Community Hero

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านการประกวดโครงงานกิจกรรมเพื่อสังคมระดับประเทศรอบ 15 ทีมสุดท้าย รายการ KFC Community Hero พร้อมรับเงินสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อสังคมจำนวน 20,000 บาท
นายอรรณพ เทพอักษร นางสาวจุฑาพิชญ์ แก้วตาล นางสาวพิมพ์พิศา แสงมณี และนางสาวฐิติมา ภิรมย์รส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตัวแทนจากทีม WU KFC ซึ่งมี อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รองคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านเข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายการประกวดระดับประเทศโครงการ KFC Community Hero ซึ่งเป็นโครงการที่คัดเลือกแนวคิดการทำกิจกรรมเพื่อสังคมจากนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวด และคัดเลือก 15 ทีมสุดท้าย ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง พร้อมเงินสนับสนุนทีมละ 20,000 บาท ก่อนจะตัดสินรางวัลชนะเลิศต้นปีหน้า

ทีม WU KFC ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งโครงการตะลอนทัวร์เชิดชูมโนราห์สู่ชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทย อย่างเช่นมโนราห์ อันเป็นศิลปะที่น้อยคนนักจะสานต่อ ทางกลุ่ม WU KFC จึงได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจในศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันสืบสานความเป็นไทยอันทรงคุณค่าต่อไป ผู้สนใจสามารถเข้าไปชมรายละเอียดได้ที่ facebook.com ค้นหา “ตะลอนทัวร์เชิดชูมโนราห์สู่ชุมชน”

TOP