ข่าวเด่น

เริ่มแล้ว!!นิทรรศการภาพถ่าย “แสงศิลป์ ถิ่นเรา ครั้งที่ ๙ ชุด ๙ ตามรอยพ่อ”ที่ม.วลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดนิทรรศการภาพถ่าย “แสงศิลป์ ถิ่นเรา ครั้งที่ ๙ ชุด ๙ ตามรอยพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำเสนอนิทรรศการภาพถ่ายจำนวน ๑๐๑ ภาพ จากช่างภาพจำนวน ๘๓ คน ตั่งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559-31 มกราคม พ.ศ. 2560

โอกาสนี้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการดังกล่าวอย่างเป็นทางการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ด้านภาพถ่าย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมครั้งนี้ด้วย

สำหรับนิทรรศการภาพถ่าย “แสงศิลป์ ถิ่นเรา ครั้งที่ ๙ ชุด ๙ ตามรอยพ่อ” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการถ่ายภาพ และนำภาพถ่ายมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร รณรงค์ในด้านต่างๆ สำหรับนิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อชุด “๙ ตามรอยพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังพระราชดำรัสที่เคยตรัสไว้ว่า “การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะ เป็นของดีมีประโยชน์ ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้น จงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคมให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม งานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่ง”

ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการภาพถ่าย “แสงศิลป์ ถิ่นเรา ครั้งที่ ๙ ชุด ๙ ตามรอยพ่อ” สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นางสาวณัฐกฤตา บุญศิริ นักศึกษาช่วยงานส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดย ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP