เริ่มแล้ว!!นิทรรศการภาพถ่าย “แสงศิลป์ ถิ่นเรา ครั้งที่ ๙ ชุด ๙ ตามรอยพ่อ”ที่ม.วลัยลักษณ์