ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงาน “...อ่านร้อยกรองร้องเพลงถวายพ่อ...”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขอเชิญร่วมงาน “...อ่านร้อยกรองร้องเพลงถวายพ่อ...” เพื่อเป็นการสดุดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกำหนดการ ดังนี้

กำหนดการ
กิจกรรม “...อ่านร้อยกรองร้องเพลงถวายพ่อ...”

เวลา ๑๖.๐๐ น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ประธานในพิธี)
ข้าราชการ ศิลปิน กวี และประชาชน พร้อมกัน ณ ลานพิธีสนามหน้าเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช/ ลงทะเบียน
เวลา ๑๖.๓๐ น. พิธีเปิด :
-รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน
-นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถวายอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวถวายอาลัยฯ
- อ.ดร.เลิศชาย ศิริชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อ่านบทกวีถวายอาลัยฯ
- ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถวายอาลัยฯ
- คณาจารย์และนักศึกษา นักกลอนรางวัลคุณพระช่วย (นางสาวกวินสรา สุดใจ)
และคณะ อ่านบทกวีถวายอาลัยฯ
- ผศ.เชาน์วัศ เสนพงศ์ นากยกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวถวายอาลัยฯ
- รศ.วิมล ดำศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวถวายอาลัยฯ
- เพลงบอกรางวัลถ้วยพระราชทานฯ ทอกถวายอาลัย
- ชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ ขับร้องเพลงถวายพ่อ
- ศิลปินขับร้องเพลง “ฟ้าร้องไห้” นำโดย...กิตติศักดิ์ สายน้ำทิพย์
- ลำนำกวี...ถวายอาลัย โดย... สำนักกวีน้อยเมืองนคร
- ดนตรี กวีศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี โดย...คณะวงดนตรี WU Band (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
กวี ศิลปิน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
เวลา ๒๐.๐๐ น. เสร็จกิจกรรม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP