ข่าวทั่วไป

ศิลปินพื้นบ้านภาคใต้ "เพลงบอก" ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศิลปินพื้นบ้านภาคใต้ "เพลงบอก" ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สามารถรับชมได้จาก... https://www.youtube.com/watch?v=4lnESkmaT8U&t=944s


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP