ข่าวทั่วไป

วิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน ที่นี่เมืองนคร ตอน "เรียนวิศวฯ มวล.เก่ง ดี มีสุข"เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ร่วมพูดคุย "เรียน วิศวฯ มวล.เก่ง ดี มีสุข" โดยได้บอกเล่าเกี่ยวกับศักยภาพ รายละเอียดหลักสูตรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร การรับนักศึกษา ตลอดจนงานวิจัยและบริการวิชาากรแก่สังคม ในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน ที่นี่เมืองนคร ดำเนินรายการโดยคุณจุฑามาศ ศรีษะแก้ว


TOP