ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมออกหน่วยบริการตรวจรักษาประชาชน