ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วตราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์