ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท-เอก (สาขาวิชาเคมี)

สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 3/2559 หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2560

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 075-672005, 075-672039

สมัครได้ที่
- สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567- 3138, 0-7567-3139


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.chemistrywu.com/

TOP