ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ ค้นพบหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะนักวิจัย ค้นพบหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ใหม่ของโลก

บทความ หม้อข้าวหม้อแกงลิง http://ird.wu.ac.th/?attachment_id=1603

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP