ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขยายเวลารับบทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 (Deadline: 23/12/59)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด Research for Competitiveness and Contextual Innovation ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอขยายเวลารับบทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ผู้สนใจส่งบทคัดย่อโดยการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://research.wu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-7567-3566, 0-75673565 e-mail:wuird.walailak@gmail.com ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://research.wu.ac.th

TOP