ข่าวทั่วไป

ประชุมเตรียมการจัดงาน "วันเด็กวลัยลักษณ์" ประจำปี 2560เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี อำเภอท่าศาลา อบต. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 สำนักกวีน้อยเมืองนคร สภาวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลา ชมรมใส่ใจสิ่งแวดล้อมนครศรีธรรมราช ชมรมครูปฐมวัย สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา กองทัพภาคที่ 4 อำเภอท่าศาลา หน่วยงาน องค์กร ธนาคารต่าง ๆ ในอำเภอท่าศาลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

สำหรับในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 15 ของการจัดงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ประชุมได้มุ่งขยายเครือข่ายความร่วมมือคัดสรรกิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ นอกจากจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กสนุกสนานรื่นเริงแล้ว จะเน้นการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กๆควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นจุดเน้นสำคัญที่ "งานวันเด็กวลัยลักษณ์" โดยถือเป็นโอกาสสำคัญพิเศษ ด้วยการเติมเต็มสร้างความตระหนักในเรื่องของสถาบัน และการปลูกจิตสำนึก "เด็กไทย สำนึกไทย ก้าวตามรอยพระบาทที่ยาตรา" แก่เด็กๆและเยาวชนมากยิ่งขึ้น

TOP