ประชุมเตรียมการจัดงาน "วันเด็กวลัยลักษณ์" ประจำปี 2560