ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบริจาคเงินและยารักษาน้ำกัดเท้า ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กับครอบครัวข่าว 3

   

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 111,900 บาท และยารักษาน้ำกัดเท้า กับโครงการ ครอบครัวข่าว 3 ช่วยผู้ประสบภัย 54 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา และทีมพิธีกรข่าวจาก "ครอบครัวข่าว 3" สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นตัวแทนรับมอบ

    สำหรับ เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ได้รับบริจาคจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจากการเดินรณรงค์ขอรับบริจาคของนักศึกษาสำนักวิชาต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111,900 บาท รวมทั้งได้มอบยารักษาน้ำกัดเท้า ขี้ผึ้งวิตฟิลด์ จำนวน 2,636 ตลับ ซึ่งผลิตโดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ทางครอบครัวข่าว 3 สำหรับนำออกแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย

    มหา วิทยาลัยวลักษณ์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะส่งต่อถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เช่นเดียวกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ ที่ยังคงเดินทางไปมอบเงินและสิ่งของบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเช่นกัน


TOP