มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบริจาคเงินและยารักษาน้ำกัดเท้า ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กับครอบครัวข่าว 3