ข่าวทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ โครงการเศรษฐศาสตร์ มวล. ทำความดี ถวายพระภูบดีภูมิพล

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ หรือ ทุนทรัพย์ เพื่อมอบให้ผู้ป่วยจิตเวชและผู้สูงอายุ ที่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพิ้อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 100 วัน แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 20 มกราคม 2560 โดยสิ่งของที่รับบริจาค คือ

1. แป้งเย็น ขนาด 50 – 100 กรัม
2. เสื้อผ้าและชุดชั้นใน ได้แก่

2.1 กางเกง เจเจ ความยาวคลุมเข่า
2.2 กางเกงในผู้ชาย ขนาด M และ L
2.3 ชุดชั้นในผู้หญิง ขนาด M และ L

3. ผงซักฟอกขนาด 1,000 2,000 และ 3,000 กรัม
4. ทุนทรัพย์เพื่อจัดการศพไร้ญาติ

บริจาคทุนทรัพย์ได้ที่ กล่องรับบริจาค บริเวณห้องธุรการ สำนักวิชาการจัดการ หรือ บัญชี “เศรษฐศาสตร์ มวล. ทำความดี ถวายพระภูบดีภูมิพล” เลขที่บัญชี 020188385395 ธนาคารออมสิน

สำหรับการบริจาคสิ่งของมอบได้ที่ คุณภัสราภรณ์ พุมดวง ห้อง 137 อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP