ข่าวสุขภาพและกีฬา

นักกีฬาเทควันโด ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทอง “เทควันโด อบจ.นคร โอเพ่น” ครั้งที่ 14 เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559นางสาวปริณดา ประดู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทองการแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำ “พุมเซ่” รุ่นประชาชนทั่วไป สายดำ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ (วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค ในการแข่งขัน กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 นับเป็นวันประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของไทย) “เทควันโด อบจ.นคร โอเพ่น ครั้งที่ 14" ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเมือง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนักกีฬาเทควันโดตั้งแต่รุ่นเล็กจนถึงรุ่นใหญ่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีผู้ฝึกสอนและครอบครัวมาร่วมให้กำลังใจ

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th

TOP