ยอดเยี่ยม!!เด็กท่องเที่ยววลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันขนมหวานไทยประยุกต์