ข่าวเด่น

ยอดเยี่ยม!!เด็กท่องเที่ยววลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันขนมหวานไทยประยุกต์นักศึกษาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ คะแนนสูงสุดในกลุ่ม พร้อมเหรียญเงิน รายการขนมหวานไทยประยุกต์ พร้อมกวาดอีกหลายรางวัลในรายการประกอบอาหาร Thailand Junior Chef Championship 2016

อาจารย์ปวิธ ตันสกุล อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า สำนักวิชาการจัดการได้ส่งนักศึกษาในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 9 คน เข้าร่วมการแข่งขันประกวด ประกอบอาหาร ในรายการ Thailand Junior Chef Championship 2016 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมเชฟประเทศไทย ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาซึ่งเรียนทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศประมาณ 40 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

ทีมนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการได้รับรางวัลต่างๆ จากการแข่งขัน ดังนี้

1.ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนสูงสุดในประเภทการแข่งขันรายการขนมหวานไทยประยุกต์ พร้อมเหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวสุทธิดา ปานขาน และ นางสาวธนัญญา ชุมเศียร
2.รางวัลเหรียญเงิน ชุดอาหารไทยทันสมัย (ประเภททีม 3 คน) ได้แก่ นายธฤต ประเสริฐศรี นางสาวจรรยา ทิพย์สมบัติ นางสาวสุจาริณี กูลระวัง
3. รางวัลเหรีญทองแดง ชุดอาหารตะวันตกสมัยใหม่ (ประเภททีม 3 คน) คือ นางสาวจีรนันท์ ไชยมุณี นางสาวธมนวรรณ ทองแก้วจันทร์ นางสาวธนัญญา ชุมเศียร
4. รางวัลเหรียญทองแดง แกะสลักและผลไม้ (ประเภทเดี่ยว) ได้แก่ นายอุดมศักดิ์ รวยทอง
5. รางวัลระดับประกาศนียบัตรในรายการต่างๆ ได้แก่

5.1 ชุดอาหารไทยทันสมัย (ประเภททีม 3 คน) ประกอบด้วย นายธนกฤต มะโนสาร นางสาวสุทธิดา ปานขาน นายอุดมศักดิ์ รวยทอง
5.2 ชุดอาหารตะวันตกสมัยใหม่ (ประเภททีม 3 คน) ได้แก่ นายธฤต ประเสริฐศรี นางสาวจรรยา ทิพย์สมบัติ นางสาวสุจาริณี กูลระวัง
5.3 อาหารจานหลักประเภทเนื้อสัตว์ (เดี่ยว) คือ นายธนกฤต มะโนสาร
5.4 อาหารจานหลักประเภทสัตว์ปีก (เดี่ยว) คือ นางสาวธมนวรรณ ทองแก้วจันทร์
5.5 อาหารจานหลักประเภทอาหารทะเล (เดี่ยว) ได้แก่ นางสาวจีรนันท์ ไชยมุณี

“สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งนี้ทุกคน อย่างไรก็ตามเป้าหมายสำคัญของการจัดแข่งขันดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของนักศึกษาในสายงานด้านธุรกิจอาหารและการบริการ ซึ่งนอกจากการแข่งขันประกวดอาหารแล้ว ภายในงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางด้านอาหาร การจัดเลี้ยง การบริการ การขายปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวข้องครบวงจร เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กลุ่มนักธุรกิจได้นำเสนอสินค้าใหม่ๆสู่ท้องตลาดเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ที่สำคัญเป็นการเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากประสบการณ์จริง " อาจารย์ปวิธ กล่าวประมวลภาพ

ช่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดย สำนักวิชาการจัดการ


TOP