Dr.Cornelis Swennen นักวิชาการจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประเทศเนเธอร์แลนด์ บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาที่ม.วลัยลักษณ์