ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพฯ (CE-HSMR) ร่วมหารือเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัย 3 สถาบัน ณ หน่วยระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่ 20-21 ธันวาคม 2559 อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพฯ (CE-HSMR) เข้าร่วมปรึกษาหารือเพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ วิจัย และด้านการเรียนการสอนระหว่าง หน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน่วยระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ หน่วยระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีข้อสรุปเบื้องต้นว่าจะมีโครงการวิจัยร่วม 3 สถาบัน เพื่อการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุขโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเครือข่ายหน่วยระบาดวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะร่วมรับผิดชอบพื้นที่ภาคอีสาน ส่วนเครือข่ายสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะร่วมรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ตอนบน และจะมีการนัดหารือกับผู้กำหนดโจทย์วิจัย เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำหรับโครงการวิจัยระบบสุขภาพโครงการอื่นๆ ต่อไป

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://รูปภาพ: www.dropbox.com/sh/5c2zj8jhh1fydaf/AADSVmkNwSccuI9p1t8-t3v7a?dl=0

TOP