ข่าวทั่วไป

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมสนทนาในรายการ “อสมท.เพื่อชุมชน” ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุ อสมท. กระบี่

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมสนทนาในรายการ “อสมท.เพื่อชุมชน” ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 – 14.00 น. ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุ อสมท. กระบี่ FM 105 MHz

TOP