อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมสนทนาในรายการ “อสมท.เพื่อชุมชน” ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุ อสมท. กระบี่