นักวิทย์ฯรุ่นเยาว์ เข้ารับทุนสนับสนุนโครงงาน ที่ม.วลัยลักษณ์