อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยในรายการ “อสมท.เพื่อชุมชน” จ.กระบี่