ขอเชิญชวนร่วมถวายความอาลัยแด่...สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่สนามหน้าเมืองนครฯ