ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชวนร่วมถวายความอาลัยแด่...สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่สนามหน้าเมืองนครฯ

ขอเชิญร่วมถวายความอาลัยแด่พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีนักร้องระดับประเทศมาร่วมกิจกรรม ๓ คน คือ โรม ศรีธรรมราช ชินกรไกรลาศ และหนังน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม

      พุธ ๒๘ ธันวา เชิญประชาและชาวนครศรีธรรมราช
บรรดาญาติไกลใกล้ทั้งชายหญิง
ไปสนามหน้าเมืองฯอดีตรุ่งเรืองเมืองตามพรลิงค์
เวลา ๑๖.น.อย่านอนนิ่งอยู่เรือนชาน

       ร่วม "อ่านร้อยกรองร้องเพลงถวายพ่อ..."
พระเป็นหน่อแห่งความดีที่ฉายฉาน
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ล้นธรรมธาร
พระอัจฉริยภาพมากประการสุดพรรณนา

       อ่านบทกวีเล่นดนตรีร้องเพลงถวาย
เพริศพริ้งพรายไพเราะเสนาะภาษา
ร่วมจิตมั่นสร้างสรรค์กตัญญุตา
แด่องค์เอกกษัตริยาภูมิพล

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์


TOP