ข่าวเด่น

อธิการบดี อวยพรปีใหม่ 2560 ขอให้ชาววลัยลักษณ์มีสุขภาพแข็งแรง ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวอวยพรปีใหม่ 2560 ขอให้ชาววลัยลักษณ์มีความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา และมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อให้มีพลังในการร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าต่อไปเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวในกิจกรรม "ส่งสุขปีใหม่ ร้อยดวงใจตามรอยพ่อ" ซึ่งสโมสรวลัยลักษณ์จัดขึ้น ณ ศูนย์อาหารกลางคืน ม.วลัยลักษณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ กว่า 1,000 คนเข้าร่วม ว่า ตั้งแต่ตนและทีมบริหารชุดใหม่เข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือนได้มีการวางนโยบายต่างๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมนโยบายที่สำคัญซึ่งกำลังดำเนินการ อาทิ การปรับปรุงคุณภาพทางด้านการเรียนการสอน ซึ่งมีการกำหนดนโยบายการรับนักศึกษาโดยรับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยที่สูงขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการตกออกกลางคันหรือรีไทร์ของนักศึกษาให้มีจำนวนน้อยลง คาดว่าปีนี้มหาวิทยาลัยจะมีนักเรียนที่มีเกรดตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป เข้ามาศึกษาต่อที่ ม.วลัยลักษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

นอกจากนี้จะมีการปรับปรุงหลักสูตรในหมวดการศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เร็วๆนี้จะมีการจัดตั้งสถาบันภาษาขึ้นมา และเพิ่มจำนวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษให้นักศึกษาได้ฝึกภาษามากขึ้น ที่สำคัญจะมีการจ้างครูภาษาอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าของภาษาจำนวน 10 อัตราเข้ามาสอน เพื่อให้นักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริงทุกคน ในส่วนของอาคารเรียนได้มีการปรับปรุงให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้มีความสวยงาม ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนให้แก่นักศึกษาอีกด้วย

ส่วนของการเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ของ ม.วลัยลักษณ์ในระยะแรก หรือโรงพยาบาลนำร่องนั้น เนื่องจากในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ทำให้เป็นอุปสรรคในการก่อสร้างสิ่งต่างๆ จึงจำเป็นต้องเลื่อนการเปิดให้บริการโรงพยาบาลนำร่องออกไป โดยกำหนดเปิดซอร์ฟโอเพนนิ่งในช่วงปลายเดือนมกราคม 2560 และเปิดจริงในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ทั้งนี้เมื่อการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯแล้วเสร็จ สามารถเปิดบริการให้กับประชาชนได้ในจำนวน 419 เตียง คาดว่าจะมีคนมาใช้บริการ 5 แสนคนต่อปี

นอกจากนี้ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งล่าสุด สภาฯได้มีมติอนุมัติให้สร้างอาคารหอพักนักศึกษาเพิ่มเติมจำนวน 4 หลัง อาคารที่พักสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 1 หลัง อนุมัติให้เปิดสำนักวิชาใหม่เพิ่มเติมอีกจำนวน 3 สำนักวิชา ประกอบด้วย สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาครุศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้

“ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี 2560 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ตลอดจนบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อวยพรให้ชาววลัยลักษณ์ทุกคน จงมีความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อให้มีพลังในการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเราให้ก้าวหน้าต่อไป” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

ประมวลภาพ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดยนายบรรพต ใบมิเด็น ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP