อธิการบดี อวยพรปีใหม่ 2560 ขอให้ชาววลัยลักษณ์มีสุขภาพแข็งแรง ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าต่อไป