ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง “นักวิจัย” ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์