ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 พ.ศ.2559 ตีพิมพ์ออนไลน์แล้ว

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ออนไลน์วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 9 พ.ศ.2559 พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://socjourn.wu.ac.th หรือจาก Facebook Fanpage: https://goo.gl/xOC6gK

ติดต่อสำนักงานกองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ ได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-3565, 0-7567-3566

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://socjourn.wu.ac.th

TOP