ข่าวทั่วไป

ขอเลื่อนการขายครุภัณฑ์หอพักวันที่ 5-6 มกราคม 2560

ตามที่ส่วนพัสดุได้กำหนดเวลาการขายครุภัณฑ์หอพักในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 และวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 เนื่องด้วยสถานการณ์ฝนตกหนัก จึงขอเลื่อนการขายครุภัณฑ์หอพักออกไปก่อน ทั้งนี้ จะแจ้งกำหนดการขายให้ทราบอีกครั้ง

TOP