กิจกรรม "อ่านร้อยกรองร้องเพลงถวายพ่อ" ชาวนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น