ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ (คอมพิวเตอร์)