ข่าวทั่วไป

ผู้บริหาร สพม.12 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 12 (สพม.12) จังหวัดนครศรีฯและพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์จาก สพม.12 เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ รักษาการแทนอธิการบดี ได้อวยพรปีใหม่พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่คณะผู้บริหารดังกล่าว พร้อมกล่าวขอบคุณ สพม.12 ที่ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา อีกทั้งยังได้กล่าวถึงภาพรวมความก้าวหน้าการดำเนินงานภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา พร้อมพูดคุยถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและ สพม.12 ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP