ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม