ข่าวสมัครงาน

เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพฯ 3 ตำแหน่ง

จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมภาษณ์และสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในบางตำแหน่งตามที่ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (Center of Excellence in Health System and Medical Research) จึงขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ตำแหน่ง คือ เจ้าหน้าที่การเงินและประสานงาน นักสถิติ และนักวิจัย โดยจะประกาศผลพร้อมกันใน วันพุธที่ 18 มกราคม 2560

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม ได้ที่ อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว โทร. 083-656-4582 Email: saengow.udomsak@gmail.com

TOP