ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 แด่ผู้มีอุปการคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 4 มกราคม 25560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2560 แด่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆประกอบด้วย พลตรีวีรพล วิศรุตพิชญ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย หัวหน้าศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพภาคที่ 4 และหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 4 นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา พ.ต.อ.เชิดชัย โชติสุทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าศาลาและนายพงศ์เทพ ฟุ้งตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา

โอกาสเดียวกันนี้ เมื่อวันที่ 9 -10 มกราคม 2560 อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ คุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2560 แด่ผู้มีอุปการคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อแสดงความขอบคุณ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วนราชการและเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยดีตลอดมา

ประมวลภาพ

TOP