ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อบรมฟรี กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยการจัดทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC)อบรมฟรี กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ สำหรับผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ ผู้ประกอบการเดิม ผู้ประกอบการใหม่ และทายาทธุรกิจให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ด้วยการจัดทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC) รับจำนวนจำกัดเพียง 35 ท่านเท่านั้น โดยอบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่
1.คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว โทรศัพท์ 075-673532
2.คุณกฤษฎา ศรีสว่าง โทรศัพท์ 075-673509


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ

ใบสมัคร

แผ่นพับ

TOP