ข่าวการศึกษา

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยาย "คุณธรรมนำความรู้ : หัวใจสะพายเป้"

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยาย "คุณธรรมนำความรู้ : หัวใจสะพายเป้" โดยพระอาจารย์ศักดา สุนทโร วัดไร่ป่าธรรมภมุก จ.ตราด ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโดยฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรมแดน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP