ข่าวการศึกษา

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ที่เลื่อนจากวันที่ 6 มกราคม 2560 และวันประกาศผล

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ออกไป เนื่องจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง จึงขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ใหม่ เป็นวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ส่วนวันประกาศผลการสอบสัมภาษณ์โควตา รอบที่ 1 (แบบที่ 1 ใช้คะแนน สทศ.) จะเป็นวันที่ 25 มกราคม 2560

สำหรับผู้ที่สอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ ณ อาคาร SM เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา จะประกาศผลวันที่ 25 มกราคม 2560 พร้อมกับรอบที่สัมภาษณ์ที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ นครศรีธรรมราช วันที่ 20 มกราคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://entry.wu.ac.th

TOP