ม.วลัยลักษณ์ ลงนาม 3 บริษัทเอกชน
ต่อยอดงานวิจัยเพื่อสุขภาพ